Madencilik faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik ilkesini benimsiyoruz.

Madencilik sektöründeki faaliyetlerimizde yer altında çalışırken yer üstünü ihmal etmeyip sürdürülebilirliği ve doğayı korumayı esas alıyoruz.

Bölgenin Kazancı: Farklı coğrafyalardaki yer altı zenginliklerini en hızlı ve en verimli biçimde keşfederek bulunduğu ülkenin ekonomisine kazandırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Yenilikçi Teknolojiler ve Uygulamalar: Madencilik faaliyetlerimizde en son teknolojileri kullanarak verimliliği artırma ve çevresel etkileri azaltma konusunda sürekli yenilikler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, otomasyon sistemleri, uzaktan kumanda edilebilen iş makineleri ve çevreye duyarlı maden çıkarma metotları gibi yenilikçi çözümler uyguluyoruz.

İş Güvenliği: Madencilik sektöründe iş güvenliği bizim için en önemli husustur. Tüm faaliyetlerimiz uluslararası standartlarda güvenlik yönetim sistemleri çerçevesinde yürütülmekte olup çalışan sağlığı ve iş güvenliği en üst düzeyde tutulmaktadır.

Sektördeki Şirketlerimiz

Kayı Madencilik A.Ş.

Sürdürülebilir Madencilik: Kayı Altın Madencilik olarak sürdürülebilir madencilik anlayışını benimsiyoruz ve doğal kaynakların korunup gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, faaliyet gösterilen maden sahalarında çevresel rehabilitasyon ve yeniden ağaçlandırma projelerini önemsiyoruz.

Çevre ve Toplumla Uyum: Madencilik faaliyetlerini yürütürken çevre ve toplumla uyum içinde olmayı temel bir prensip olarak benimsiyoruz. Bu amaçla, yerel topluluklarla iş birliği içinde çalışmalar yapmayı ve toplumun sürdürülebilir kalkınmasını hedefliyoruz.

Müşteri Memnuniyeti: İşbirliği yaptığımız her projede müşteri memnuniyetini ilk sıraya koyuyoruz.