İş Sağlığı ve Güvenliği

Kayıoğlu Holding olarak, sürdürülebilirlik anlayışımızın temel taşlarından biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), tüm iş süreçlerimizin merkezinde yer alır. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, işimizin sürdürülebilir başarısının anahtarıdır. Bu bilinçle, uluslararası standartlara uygun, kapsamlı İSG politikaları geliştiriyor ve uyguluyoruz.

İSG Politikamızın Temel Prensipleri

Önleyici Yaklaşım: Olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için proaktif önlemler alıyoruz. Risk değerlendirmesi yaparak, potansiyel tehlikeleri önceden belirliyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz.

Sürekli Eğitim ve Bilinçlendirme: Çalışanlarımızın İSG konusunda bilinçli ve eğitimli olmalarını sağlamak amacıyla düzenli eğitim programları yürütüyoruz. Güvenlik kültürünün tüm organizasyonda benimsenmesini teşvik ediyoruz.

Katılımcı Yönetim: İSG politikalarımızın geliştirilmesi ve uygulanmasında çalışanlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz. İSG konularında çalışan temsilcileri ve komiteleri ile işbirliği içinde çalışıyoruz.

Teknoloji ve Yenilik: İSG yönetiminde yenilikçi teknolojilerden ve en iyi uygulamalardan faydalanıyoruz. Güvenlik teknolojileri ve ekipmanlarını sürekli güncelliyoruz.

Uygulamalarımız ve Başarılarımız

Kayıoğlu Holding olarak, İSG alanında sektörde öncü uygulamalara imza atıyoruz. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak için geliştirdiğimiz yenilikçi çözümler ve katı standartlar, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önemli ölçüde azaltmıştır. Ayrıca, sürdürülebilirlik raporlarımızda İSG performansımızı şeffaf bir şekilde paylaşarak, bu alandaki taahhütlerimizi kamuoyuyla açıkça iletiyoruz.

Gelecek Vizyonumuz

Kayıoğlu Holding olarak, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında İSG'nin kritik bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu nedenle, İSG alanında uluslararası standartların ötesine geçmeyi ve sektörde örnek teşkil edecek uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve refahı, sürdürülebilir başarımızın temelidir.