İK Politikaları ve Uygulamaları

Kayıoğlu Holding olarak, insan kaynakları politikalarımızı ve uygulamalarımızı, şirketimizin en değerli varlığı olan çalışanlarımızın gelişimine ve refahına odaklanarak şekillendiriyoruz. Çalışan memnuniyeti, kariyer gelişimi ve iş yaşam dengesi, politikalarımızın temel taşlarını oluşturur. Bu doğrultuda, adil, şeffaf ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla stratejik insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

Eşitlik ve Çeşitlilik Kayıoğlu Holding'de, herkes için adil bir çalışma ortamı sağlamak önceliklerimizdendir. Cinsiyet, yaş, etnik köken, din veya engellilik durumu fark etmeksizin, tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz. Çeşitliliği, yaratıcılık ve yenilikçilik için bir güç olarak görüyoruz.

Kariyer Gelişimi ve Eğitim Çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Kariyer planlama, mentorluk programları ve liderlik gelişim eğitimleri ile çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Performans Yönetimi Objektif ve adil bir performans değerlendirme sistemi ile çalışanlarımızın performansını düzenli olarak izliyor ve değerlendiriyoruz. Performans değerlendirmeleri, geri bildirim kültürünün bir parçası olarak, hem bireysel gelişime hem de takım başarısına katkı sağlamaktadır.

Çalışan Refahı ve İş Yaşam Dengesi Çalışanlarımızın sağlığı ve refahı bizim için önemlidir. Esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkanları ve sağlık hizmetleri gibi olanaklar sunarak, çalışanlarımızın iş ve özel yaşam dengesini korumalarını destekliyoruz.

Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katkı Toplumsal sorumluluk projelerine aktif katılımı teşvik ederek, çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilincini artırmayı ve topluma katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Gönüllülük programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, çalışanlarımızın toplumsal değerlere katkı sağlamalarını destekliyoruz.